آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان | بهترین آهنگ‌ها برای تقویت زبان انگلیسی

موسیقی یک زبان جهانی است. موسیقی چیزی است که همه ما می‌توانیم بفهمیم و با آن ارتباط برقرار کنیم، صرف نظر از اینکه به کدام زبان صحبت می‌کنیم! آهنگ انگلیسی می‌تواند به شما کمک کند تا زبان خود را تقویت کنید. تنها کافی است با چند آهنگ ساده و قابل فهم شروع کنید. در این مطلب همراه ما باشید تا چند مورد از بهترین و ساده‌ترین انواع آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان را به شما معرفی کنیم.

آهنگ انگلیسی برای تقویت زبان

در ادامه با ۸ آهنگ انگلیسی با ترجمه فارسی آشنا خواهید شد که برای یادگیری زبان انگلیسی در خانه بسیار مفید هستند:

1. ABC اثر جکسون 5

این آهنگ انگلیسی یکی از تأثیرگذارترین موسیقی‌ها در تمام دوران‌ها را به نمایش می‌گذارد و به تنهایی یک آهنگ عالی است.

این آهنگ بر واژگان مربوط به مدرسه و عشق تمرکز دارد و اشعار ساده آن باعث می‌شود که به خوبی آن را درک کنید.

You went to school to learn, girl

تو برای یادگیری به مدرسه رفتی دختر

Things you never, never knew before

یادگیری چیزهایی که قبلاً هرگز نمی‌دانستی

Like I before E, except after C?

مثل من قبل از E، به جز بعد از C؟

And why two plus two makes four

و چرا دو به علاوه دو می‌شود چهار

Now, now, now

اکنون، اکنون، اکنون

I’m gonna teach you

من بهت یاد میدم

Teach you, teach you

بهت یاد میدم

All about love, girl

همه چیز در مورد عشق، دختر

All about love

همه چیز در مورد عشق

Sit yourself down, take a seat

بنشین، بنشین

All you gotta do is repeat after me

تنها کاری که باید انجام دهی این است که بعد از من تکرار کنی

A-B-C

ای – بی – سی

Easy as

به راحتی

One, two, three

یک، دو، سه

As simple as

به راحتی

Do-re-mi, A-B-C, one, two, three

ای- بی – سی، یک، دو، سه

Baby, you and me, girl

عزیزم، من و تو، دختر

A-B-C

ای- بی – سی

Easy as

به راحتی

One, two, three

یک، دو، سه

As simple as

به راحتی

Do-re-mi, A-B-C, one, two, three

ای- بی – سی، یک، دو، سه

Baby, you and me, girl

عزیزم، من و تو، دختر

Come on and love me just a little bit

بیا و فقط یه ذره عاشقم باش

I’m gonna teach you how to sing it out

من به تو یاد خواهم داد که چگونه عشق را فریاد بزنی

Come on, come on, come on

بیا، بیا، بیا

Let me show you what it’s all about

اجازه بده به تو نشان دهم که عشق در مورد چیست

Reading, writing, arithmetic

خواندن، نوشتن، حساب

Are the branches of the learning tree

شاخه‌های درخت یادگیری هستند

But without the roots of love every day, girl

اما بدون ریشه عشق، دختر

Your education ain’t complete

تحصیلات تو کامل نیست

Te-te-te-teachers gonna show you

معلمان به تو نشان خواهند داد

She’s gonna show you

او به شما نشان می‌دهد

How to get an A

چطور نمره A بگیری

How to get an A

چطور نمره A بگیری

How to spell me and you

چگونهme  و you را بنویسی

Listen to me, baby, that’s all you got to do

به من گوش کن عزیزم، این تنها کاری است که باید انجام دهی

Oh, A-B-C

ای – بی – سی

It’s easy as

به راحتی

One, two, three

یک، دو، سه

As simple as

به راحتی

Do-re-mi, A-B-C, one, two, three

ای – بی – سی، یک، دو، سه

Baby, you and me, girl

عزیزم، من و تو، دختر

A-B-C

ای – بی – سی

It’s easy, it’s like counting up to three

آسان است، مثل این که تا سه بشماری

Singing simple melodies

آواز خواندن ملودی‌های ساده

That’s how easy love can be

عشق می‌تواند به همین راحتی باشد

That’s how easy love can be

عشق می‌تواند به همین راحتی باشد

Singing simple melodies

آواز خواندن ملودی‌های ساده

One, two, three, you and me

یک، دو، سه، تو و من

Sit down, girl

بنشین، دختر

I think I love ya

فکر کنم دوستت دارم

No, get up, girl

نه دختر بلند شو

Show me what you can do

به من نشان بده چه کاری می‌توانی انجام دهی

Shake it, shake it, baby, come on now

تکانش بده، تکانش بده، عزیزم، حالا بیا

Shake it, shake it, baby, ooh, ooh

تکانش بده، تکانش بده، عزیزم، اوه

Shake it, shake it, baby, huh

تکانش بده، تکانش بده، عزیزم، اوه

One, two, three, baby, oh, oh

یک، دو، سه، عزیزم

A-B-C, baby, ah, ah

ای – بی – سی، عزیزم

That’s how easy love can be

عشق می‌تواند به همین راحتی باشد

A-B-C

ای – بی – سی

It’s easy, it’s like counting up to three (one, two, three)

آسان است، مثل شمارش تا سه (یک، دو، سه)

Singing simple melodies (do-re-mi)

آواز خواندن ملودی های ساده

That’s how easy love can be

عشق می‌تواند به همین راحتی باشد

Come on and love me just a little bit

بیا و فقط یه ذره عاشقم باش

I’m gonna teach you how to sing it out

من به تو یاد خواهم داد که چگونه عشق را فریاد بزنی

Come on, come on, come on, let me show you what it’s all about

بیا، بیا، بیا، اجازه بده به تو نشان دهم که موضوع چیست

A-B-C

ای – بی – سی

It’s easy, it’s like counting up to three

آسان است، مثل این است که تا سه بشماری

Singing simple melodies

آواز خواندن ملودی‌های ساده

That’s how easy love can be

عشق می‌تواند به همین راحتی باشد

Come on and love me just a little bit

بیا و فقط یه ذره عاشقم باش

I’m gonna teach you how to sing it out, sing it out

من به تو یاد خواهم داد که چگونه عشق را فریاد بزنی

Sing it out

عشق را فریاد بزن

A-B-C

ای – بی – سی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *