حروف اضافه در انگلیسی | لیست + مثال‌های کاربردی

«I have kept your book(من کتاب شما را نگه داشته‌ام).» قطعاً می‌خواهید بدانید که کتابتان کجا نگهداری می‌شود! جمله ناقص به نظر نمی‌رسد؟ برای نشان دادن موقعیت اشیاء در جمله از حروف اضافه در انگلیسی استفاده می‌شود. در این مقاله می‌خواهیم در مورد معنی، تعریف و استفاده از حروف اضافه صحبت کنیم. همچنین مثال‌هایی برای حروف اضافه ارائه خواهیم کرد تا بهتر بتوانید نحوه استفاده از آن‌ها را درک کنید. اگر شما هم می‌خواهید با حروف اضافه در زبان انگلیسی آشنا شوید، با ما همراه باشید.

حرف اضافه چیست؟

حرف اضافه کلمه کوتاهی است که در جملات برای نشان دادن ارتباط اسم‌ها، ضمایر یا عبارات با سایر قسمت‌های جملات استفاده می‌شود. حروف اضافه در انگلیسی معمولاً در قسمت آخر جمله قرار می‌گیرند؛ اما قبل از یک اسم یا ضمیر.

تعریف حرف اضافه

برای آموزش کامل حروف اضافه در زبان انگلیسی باید بدانید که حرف اضافه به این صورت تعریف می‌شود: «کلمه‌ای که یک اسم، یک عبارت اسمی یا یک ضمیر را به یک کلمه دیگر، به یک فعل، اسم دیگر یا یک صفت متصل می‌کند.»

کاربردهای حروف اضافه در انگلیسی

در این قسمت می‌خواهیم به کاربردهای مختلف حروف اضافه در زبان انگلیسی نگاهی بیندازیم:

  • از حروف اضافه برای نشان دادن مسیر و جهت چیزی استفاده می‌شود.
  • آن‌ها می‌توانند به زمان وقوع اتفاقی اشاره کنند.
  • می‌توان از حروف اضافه در انگلیسی برای نشان دادن موقعیت یا مکان یک شیء در جمله استفاده کرد.
  • آن‌ها برای نشان دادن روابط فاصله‌ای استفاده می‌شوند.

انواع حروف اضافه

بر اساس کاربردها و کارکردهای مختلف حروف اضافه در انگلیسی، آن‌ها را می‌توان به چهار نوع اصلی تقسیم کرد که به شرح زیر هستند:

۱. حروف اضافه مسیر و جهت

برای اشاره به یک جهت، از حروف اضافه to، in، into، on و onto استفاده می‌شود.

به مثال‌های حروف اضافه در انگلیسی با معنی دقت کنید:

She drove to the store.

ترجمه فارسی: او به سمت فروشگاه رانندگی کرد.

Don’t ring the doorbell. Come right in(to) the house.

ترجمه فارسی: زنگ در را نزن. مستقیم به داخل خانه بیا.

Drive on(to) the grass and park the car there.

ترجمه فارسی: بر روی (به) چمن رانندگی کنید و ماشین را در آنجا پارک کنید.

۲. حروف اضافه زمان

برای اشاره به زمان های انگلیسی، از حروف اضافه in، at و on استفاده می‌شود.

از in برای قسمت‌هایی از روز (نه زمان‌های خاص)، ماه، سال و فصل استفاده کنید.

به مثال‌های زیر دقت کنید:

He reads in the evening.

ترجمه فارسی: او عصر مطالعه می‌کند.

The weather is cold in December.

ترجمه فارسی: در ماه دسامبر هوا سرد است.

She was born in 1996.

ترجمه فارسی: او در سال ۱۹۹۶ به دنیا آمد.

We rake leaves in the fall.

ترجمه فارسی: در پاییز برگ‌ها را جمع می‌کنیم.

از at برای بیان زمان در روز استفاده کنید. همچنین برای ظهر، شب و نیمه شب از at استفاده کنید.

I go to work at 8:00.

ترجمه فارسی: ساعت 8 میرم سر کار.

He eats lunch at noon.

ترجمه فارسی: او ظهر ناهار می‌خورد.

She often goes for a walk at night.

ترجمه فارسی: او اغلب شب‌ها به پیاده روی می‌رود.

They go to bed at midnight.

ترجمه فارسی: آن‌ها نیمه شب به رختخواب می‌روند.

از onبرای بیان روزهای هفته به انگلیسی استفاده کنید.

به مثال‌های زیر دقت کنید:

I work on Saturdays.

ترجمه فارسی: من شنبه‌ها کار می‌کنم.

He does laundry on Wednesdays.

ترجمه فارسی: او چهارشنبه‌ها لباس می‌شوید.

برای اشاره به زمان طولانی، از حروف اضافه در انگلیسی مانند «since»، «for»، «by»، «during»، «from…to»، «from…until»، «with» و «within» استفاده کنید.

به مثال‌های زیر دقت کنید:

I have lived in Minneapolis since 2005. (I moved there in 2005 and still live there.)

ترجمه فارسی: من از سال ۲۰۰۵ در مینیاپولیس زندگی می‌کنم. (در سال ۲۰۰۵ به آنجا نقل مکان کردم و هنوز هم در آنجا زندگی می‌کنم.)

He will be in Toronto for 3 weeks. (He will spend 3 weeks in Toronto.)

ترجمه فارسی: او ۳ هفته در تورنتو خواهد بود. (او ۳ هفته را در تورنتو سپری خواهد کرد.)

She will finish her homework by 6:00. (She will finish her homework sometime between now and 6:00.)

ترجمه فارسی: او تا ساعت ۶:۰۰ تکالیف خود را تمام می‌کند. (او تکالیف خود را از الان تا ساعت ۶:۰۰ به پایان می‌رساند.)

He works part time during the summer. (For the period of time throughout the summer.)

ترجمه فارسی: او در تابستان به صورت پاره وقت کار می‌کند. (برای مدت زمانی در طول تابستان.)

I will collect data from January to June. (Starting in January and ending in June.)

ترجمه فارسی: من از ژانویه تا ژوئن، داده‌ها را جمع‌آوری خواهم کرد. (از ژانویه شروع می‌شود و در ژوئن به پایان می‌رسد.)

They are in school from August until May. (Starting in August and ending in May.)

ترجمه فارسی: آن‌ها از آگوست تا می در مدرسه هستند. (از اوت شروع می‌شود و در ماه می پایان می‌یابد.)

She will graduate within 2 years. (Not longer than 2 years.)

ترجمه فارسی: او ظرف ۲ سال فارغ التحصیل می‌شود. (بیشتر از ۲ سال نیست.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *