زمان آینده در انگلیسی | گرامر زمان آینده در زبان انگلیسی

درست مانند زمان گذشته و زمان حال ساده در انگلیسی، بیش از یک زمان آینده در انگلیسی وجود دارد. این زمان‌ها بسته به عملکرد و آنچه می‌خواهیم بگوییم، تغییر می‌کنند.

در این مقاله ۴ زمان آینده را بررسی خواهیم کرد: آینده ساده، آینده استمراری، آینده کامل و آینده کامل استمراری. نحوه و زمان استفاده از این زمان های انگلیسی را به شما نشان خواهیم داد. با ما همراه باشید تا به طور کامل زمان آینده در زبان انگلیسی را درک کنید.

نگاهی به ۴ زمان آینده در انگلیسی و نحوه استفاده از آن‌ها در یک جمله بیندازید:

آینده ساده:

I will live in Barcelona

من در بارسلونا زندگی خواهم کرد

آینده استمراری:

I will be living in Barcelona

من در بارسلونا زندگی خواهم کرد

آینده کامل:

I will have lived in Barcelona

من در بارسلونا زندگی خواهم کرد

آینده کامل استمراری:

I will have been living in Barcelona

من در بارسلونا زندگی خواهم کرد

1. آینده ساده

بیایید با اصول اولیه شروع کنیم. آینده ساده برای صحبت در مورد زمانی دیرتر از اکنون استفاده می‌شود و می‌تواند به روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار بگیرد.

نکات مهم آینده ساده به شرح زیر است:

 • از فعل will/won’t + مبدل مصدر (مصدر بدون to) ساخته شده است.
 • از آنجایی که will یک فعل وجهی است، بسته به شخصی که عمل را انجام می‌دهد، تغییر نمی‌کند.
 • می‌توانیم از اختصار استفاده کنیم. به عنوان مثال، I will = I’ll.
 • در جملات منفی، می‌توانیم از will not برای تأکید بیشتر استفاده کنیم.
 • Won’t در گفتار رایج‌تر است.
 • در پاسخ‌های کوتاه می‌گوییم: yes X will یا no X won’t.

در جدول زیر نگاهی به گزاره مثبت و منفی و سؤال در زمان آینده ساده در انگلیسی می‌اندازیم:

گزاره مثبت گزاره منفی سؤال
I will travel.

سفر خواهم کرد.

I won’t travel.

سفر نخواهم کرد.

will you travel?

سفر خواهی کرد؟

You will travel.

سفر خواهی کرد.

You won’t travel.

سفر نخواهی کرد.

will you travel?

سفر خواهی کرد؟

He will travel.

سفر خواهد کرد.

He won’t travel.

سفر نخواهد کرد.

will He travel?

سفر خواهد کرد؟

She will travel.

سفر خواهد کرد.

She won’t travel.

سفر نخواهد کرد.

will She travel?

سفر خواهد کرد؟

It will travel.

سفر خواهد کرد.

It won’t travel.

سفر نخواهد کرد.

will It travel?

سفر خواهد کرد؟

They will travel.

سفر خواهند کرد.

They won’t travel.

سفر نخواهند کرد.

will They travel?

سفر خواهند کرد؟

You (plural) will travel.

سفر خواهی کرد.

You won’t travel.

سفر نخواهی کرد.

will you travel?

سفر خواهی کرد؟

 

موارد استفاده و مثال‌های آینده ساده

از جمله موارد استفاده آینده ساده می‌توان به شرایط زیر اشاره کرد:

 • تصمیمات فوری یا خود به خود: I’m hungry من گرسنه هستم. I think I’ll make a sandwich فکر کنم ساندویچ درست کنم.
 • پیش بینی‌های آینده بر اساس یک باور: I’m sure you’ll pass the test من مطمئن هستم که شما در آزمون موفق خواهید شد.
 • قول‌ها و وعده‌ها: I won’t tell anyone your secret راز شما را به کسی نمی‌گویم.
 • پیشنهادات: I’ll carry your bags for you من کیف‌هایت را برایت حمل خواهم کرد.
 • درخواست‌ها: Will you tell Henry I called آیا به هنری می‌گویید که زنگ زدم؟
 • تهدیدها: If you do that again, I’ll tell Mum اگر دوباره این کار را انجام دهی، به مامان می‌گویم.
 • حقایق آینده: I’ll be back later tonight من امشب برمی‌گردم.

Shall و will

ما می‌توانیم از Shall به جای will برای مراجعات زمانی آینده باI  و  we استفاده کنیم. با این حال، Shall کمی رسمی‌تر است.

برای مثال به جمله زیر دقت کنید:

We shall never forget this beautiful day.

ما هرگز این روز زیبا را فراموش نمی‌کنیم.

همچنین برای ارائه پیشنهادات یا درخواست مشاوره، استفاده از shall در سؤالات رایج است.

برای مثال به جملات زیر دقت کنید:

Shall I carry these bags for you?

این کیف‌ها را برای شما حمل کنم؟

Shall I open the window?

آیا می‌توانم پنجره را باز کنم؟

What shall I tell Mary about the broken vase?

در مورد گلدان شکسته به مریم چه بگویم؟

Be going to  در مقابل  will

توجه داشته باشید که برای پیش ‌بینی‌های مبتنی بر شواهد و برای برنامه‌های آتی از be going to به جای will استفاده می‌کنیم.

برای مثال به جملات زیر دقت کنید:

Look at those grey clouds. It’s definitely going to rain!

به آن ابرهای خاکستری نگاه کن، قطعاً باران خواهد بارید!

What are you doing after work?

بعد از کار چه کار می‌کنی؟

I’m going to the gym.

من دارم میرم باشگاه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *