ضمایر ملکی در انگلیسی آموزش ساده با مثال

ضمیر کلمه‌ای است که جایگزین اسم در جمله می‌شود. ضمایر ملکی در انگلیسی هم درست مانند فارسی، ضمایری هستند که مالکیت را نشان می‌دهند و بیان می‌کنند که چیزی به شخص خاصی تعلق دارد. ضمایر ملکی در زبان انگلیسی هم مانند سایر ضمایر، برای کوتاهی جمله و جلوگیری از تکرار در جمله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

غذای مورد علاقه شما چیست؟  غذای مورد علاقه بهترین دوست شما چیست؟ آیا غذای مورد علاقه دوست‌تان با شما یکی است؟ یا سلیقه شما با دوستانتان فرق دارد؟ به معادل انگلیسی این سؤالات دقت کنید:

What is your favorite food? What is your best friend’s favorite food? Is their favorite the same as yours? Or is yours different from theirs?

این سؤالات نشان می‌دهند که چگونه از ضمایر در جملات استفاده می‌کنیم. ضمایر بخش عمده‌ای از گفتار هستند که جایگزین اسم‌ها می‌شوند و می‌توانند همان کارهایی را انجام دهند که اسم‌ها انجام می‌دهند. در این مقاله می‌خواهیم به طور کامل در مورد ضمایر ملکی در انگلیسی صحبت کنیم. اگر شما هم می‌خواهید با این ضمایر آشنا شوید و زبان انگلیسی خود را تقویت کنید، با ما همراه باشید.

ضمیر ملکی چیست؟

ضمیر ملکی ضمیری است که برای بیان مالکیت یا تصرف به کار می‌رود. به عنوان مثال، به کلمه hers در جمله زیر نگاه کنید:

Charlotte noticed that Seth’s dog was bigger than hers.

ترجمه فارسی: شارلوت متوجه شد که سگ ست از سگ او بزرگتر است.

کلمه hers در این جمله یک ضمیر ملکی است که نشان می‌دهد که «Charlotte’s dog» (عبارت اسمی که با کلمه hers جایگزین می‌شود) متعلق به شارلوت است.

ضمایر ملکی هم مانند صفت‌های ملکی، کاربردهای دیگری دارند. به عنوان مثال، می‌توان از آن‌ها برای بیان خاستگاه یا یک رابطه خاص استفاده کرد.

برای بیان خاستگاه به مثال زیر دقت کنید:

Chicago is Will’s home and Atlanta is ours.

ترجمه فارسی: شیکاگو خانه ویل است و آتلانتا خانه ما.

(ours جایگزین «our home» می‌شود. این جمله می‌گوید که ما از شهر آتلانتا آمد‌ه‌ایم.)

برای بیان رابطه به مثال زیر دقت کنید:

I brought my younger sister to the party and Mila brought hers, too.

ترجمه فارسی: من خواهر کوچک‌ترم را به مهمانی آوردم و میلا هم خواهرش را آورد.

(Hers جایگزین «her sister» می‌شود.)

فهرست ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

دسته ای از ضمایر ملکی مختلف وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید که اگر به یک شخص یا چند نفر اشاره می کنند می توانند مفرد یا جمع باشند.

ضمایر ملکی مفرد

ضمایر ملکی در صورتی مفرد هستند که فقط به یک شخص یا شیء اشاره کنند. ضمایر ملکی مفرد عبارت‌اند از:

 • Mine (مال من)
 • Yours (مال شما)
 • Hers (مال او)
 • His (مال او)
 • Its (مال او)

ضمایر ملکی جمع

ضمیر ملکی در انگلیسی اگر به بیش از یک شخص یا شیء اشاره داشته باشد، جمع است. ضمایر ملکی جمع عبارت‌اند از:

 • Ours (مال ما)
 • Yours (مال شما)
 • Theirs (مال آن‌ها)

با این حال، ممکن است علاوه بر ضمایر معرفی‌شده، ضمایر ملکی دیگری هم مشاهده کنید. هر ضمیر شخصی یک ضمیر ملکی دارد که با آن همراه می‌شود. به همین دلیل، ممکن است ضمایر ملکی بالقوه دیگری مانند hirs و xyrs را مشاهده کنید که یک فرد در صورت عدم استفاده از ضمایر جنسیتی he یا she، ممکن است از hirs و xyrs استفاده کند.

نکته گرامری: ضمایر ملکی در انگلیسی با استفاده از آپستروف تشکیل می‌شوند؛ اما گرامر انگلیسی همیشه شامل استثناها می‌شود. ضمایر ملکی، آپستروف نمی‌گیرند. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر دقت کنید:

Is that car yours/hers/ours/theirs?

(NOT Is that car your’s/her’s/our’s/their’s?)

در این مثال مشخص می‌شود که استفاده از yours/hers/ours/theirs صحیح است و نباید از آپستروف (your’s/her’s/our’s/their’s) استفاده کرد.

به مثال برای ضمایر ملکی در انگلیسی دقت کنید:

 1. “The dog is mine.”

ترجمه فارسی: این سگ مال من است.

(ضمیر ملکی «mine» جایگزین عبارت «my dog» می‌شود تا از تکرار در جمله پرهیز شود.)

 1. “The donation was ours.”

ترجمه فارسی: اهدا کار ما بود.

(ضمیر ملکی «ours» بر مالکیت جمع دلالت دارد.)

 1. “I believe this is yours.”

ترجمه فارسی: من معتقدم این مال شماست.

(ضمیر ملکی «yours» به معنای مالکیت دوم شخص بر «this» است.)

 1. “The portfolio is obviously hers.”

ترجمه فارسی: بدیهی است که نمونه کارها متعلق به اوست.

(ضمیر ملکی «hers» صاحب «portfolio» را نشان می‌دهد.)

 1. “I think the car is theirs.”

ترجمه فارسی: فکر می‌کنم ماشین مال آنهاست.

(ضمیر ملکی «theirs» مشخص می‌کند که ماشین متعلق به چه کسی است.)

کاربرد ضمایر ملکی در انگلیسی

در زبان انگلیسی برای دو مورد از ضمایر ملکی استفاده می‌کنیم که به شرح زیر است:

 • بیان مالکیت
 • جلوگیری از تکرار کلمه یا عبارت‌

برای درک بهتر کاربرد ضمایر در انگلیسی به مثال‌های زیر دقت کنید:

The cat is mine.

ترجمه فارسی: گربه مال من است.

This book is yours.

ترجمه فارسی: این کتاب مال شماست.

Those shoes are his.

ترجمه فارسی: آن کفش‌های اوست.

همچنین برای صحبت کردن در مورد شخص و مکان یا شیء استفاده می‌کنیم، به عنوان مثال؛

Those are my sneakers. They are not your sneakers.

ترجمه فارسی: آن‌ کفش‌ ورزشی من است. کفش‌ ورزشی شما نیست.

Those are my sneakers. They are not yours.

ترجمه فارسی: آن‌ کفش‌ ورزشی من است. مال شما نیست.

Your travel plans sound just as exciting as my travel plans!

ترجمه فارسی: برنامه‌های سفر شما به اندازه برنامه‌های سفر من هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد.

ضمایر ملکی در انگلیسی در مقابل صفات ملکی

همان‌طور که گفتیم، ضمایر ملکی جایگزین اسم می‌شوند؛ اما بسیاری از افراد آن‌ها را با صفات ملکی در انگلیسی اشتباه می‌گیرند. صفت‌های ملکی، کلماتی هستند که اسم‌ها را توصیف می‌کنند.

ضمایر ملکی برای جلوگیری از تکرار، جایگزین اسم‌ها می‌شوند. آن‌ها می‌توانند به تنهایی در یک جمله قرار گیرند.

صفت‌های ملکی عبارت‌اند از my، your، his، her، its، our،your  و them. آن‌ها به عنوان تعیین‌کننده در مقابل یک اسم عمل می‌کنند تا توصیف کنند که چیزی به چه کسی تعلق دارد. آن‌ها نمی‌توانند در یک جمله به تنهایی قرار گیرند.

تمرین و تکرار بهترین راه برای درک تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در انگلیسی است. مثال‌های زیر را بررسی کنید:

Your cat is adorable, but not as cute as ours.

ترجمه فارسی: گربه شما بی‌نظیر است، اما به بامزگی گربه ما نیست. (در این جمله، «Your» نشان دهنده صفت ملکی و «ours» نشان دهنده ضمیر ملکی است)

My pen won’t work, can I borrow yours?

ترجمه فارسی: خودکار من نمی‌نویسد، می‌توانم خودکار شما را قرض بگیرم؟ (در این جمله، «My» نشان دهنده صفت ملکی و «yours» نشان دهنده ضمیر ملکی است)

Jim burned his dinner, so he asked Tina if he could share hers.

ترجمه فارسی: جیم شام خود را سوزاند، بنابراین از تینا پرسید که آیا می‌تواند از شام او میل کند. (در این جمله، «his» نشان دهنده صفت ملکی و «hers» نشان دهنده ضمیر ملکی است)

نحوه استفاده از ضمایر ملکی

حال بیایید در مورد نحوه استفاده از ضمایر ملکی در جملات صحبت کنیم. به طور خلاصه، ضمایر جایگزین اسم و عبارات اسمی می‌شوند. این بدان معنی است که از نظر دستوری، ضمایر از قوانینی مشابه با اسم پیروی می‌کنند و می‌توانند در هر جایی که یک اسم استفاده می‌شوند (یعنی به عنوان فاعل یا مفعول)، به کار گرفته شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *